Olika typer av boenden

När man pratar om framtidens boende är det viktigt att komma ihåg att vi även i framtiden kommer att bo i olika former. Det behöver finnas hyreslägenheter och bostadsrätter, villor och radhus, gårdar och sommarstugor. Vi kan dock tydligt märka vilka trender som gäller för alla dessa områden.

Här är några olika typer av boenden som har framtiden för sig:

– Sekelskifteshus. Denna typ av hus är väldigt populära. De har ofta väldigt pampiga fasader och ligger centralt i städerna vilket innebär att de har ett väldigt bra läge. En annan sak som är väldigt bra med denna typ av boende är att det uppfattas som väldigt vackert av omgivningen. Något vi märkt i progressiva svenska kommuner som till exempel Upplands Väsby och Danderyd är att man bygger nya bostäder i klassisk stil. Undersökningar från Stockholm har också visat att lägenheter i hus byggda i denna stil säljs dyrare än lägenheter i 60-talshus, så kallade modernistiska byggnader som faktiskt börjar bli omoderna.

– Skyddat boende. Kriminaliteten breder tyvärr ut sig i Sverige och det sker tyvärr också många fall av våld i nära relationer där kvinnor är särskilt utsatta. När allt fler personer blir utsatta för hat och våld så behövs fler platser på skyddat boende så denna boendeform har verkligen framtiden för sig.

– Radhus eller nyproduktion på landet. Trygghet blir en allt viktigare fråga för många svenskar och i takt med detta vill allt fler bosätta sig i mindre samhällen eller byar där tryggheten upplevs som större. Detta gör att många byggherrar satsar på att bygga nya bostadsområden på mindre platser som till exempel samhällen med 500-3000 invånare.

– Villor med solceller. Elpriset skjuter i höjden och detta gör att allt fler ser solceller som en bra investering. Hus som redan är utrustade med solceller på taken ligger därför bra till inför framtiden.