Medlemsbrev

 

Stockholm 17 april 2019

Hej alla medlemmar i Boföreningen Framtiden!
vi saknade er på årsmötet!
 det var en liten, tapper skara som kom och lyssnade på Svante Jernbergs inspirerande berättelse om alla fastigheter Sveafastigheter Bostad ska bygga- och som ska bli kollektivhus!!
Nu börjar det dra ihop sig till att vi får veta vilka målgrupper de nya kollektivhusen riktar sig till- ”andra halvan av livet” (som Färdknäppen) eller för ”alla åldrar”-
när vi vet det så kan vi börja organisera oss!
En ny omgång av studiecirkel startar söndag 5 maj kl 15-17:30 på kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A vid Södra Station. Ni kan köpa studiehandledningsboken ”Gemenskap och samarbete” på första mötet, men anmäl gärna innan om ni vill köpa den, boken kostar 165kr.
Gå in från trädgården eller vid stora ingången, där ska ni slå på efternamn Kjörstad för att komma in-anmälan till mig,
Mette, svara i denna e-post!  om inte så är min e-postadress drivecity@hotmail.com
påskhälsningar i solsken
från/Mette

Stockholm december 2018
Hej alla medlemmar i Boföreningen Framtiden!
ÄNTLIGEN har det lossnat!
Som vi skrev i ett medlemsutskick tidigare, så har Sveafastigheter Bostad (i fortsättningen kallat Svea) vunnit två markanvisningstävlingar för att bygga i Tyresö och i Hagsätra! I båda fallen planeras ett kollektivhus i fastigheter som omfattar även andra former för boende. Målgrupp för kollektiven är ännu inte bestämt- dvs. om det ska bli för ”andra halvan av livet” enligt modell Färdknäppen/Sockenstugan/ Dunderbacken, eller om det ska bli för ”alla åldrar” enligt modell Tre Portar/ Prästgårdshagen. Svea och Framtiden ska till våren gemensamt besluta om målgrupp. Mer detaljerad information om projekten får vi av en representant för Svea som kommer till vårt årsmöte,
lördag 23 mars 2019 kl. 15-18 på kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A vid Södra station (uppgång mot Medborgarplatsen).
Föreningen skall ledas av en styrelse vars antal ledamöter bestäms av årsmötet.
Val av styrelse på årsmötet:
Vi vill flagga för att nya ledamöter söks till
styrelsen eftersom två medlemmar avgår, och även kassörsuppgiften blir ledig
att söka! Idag har styrelsen 5 ordinarie ledamöter. I stadgarna § 4 står att:
Kunskap/intresse för föreningsliv är en fördel men inget krav.
Framtiden går nu in i en spännande fas och det är viktigt att medlemmarna
engagerar sig. Man får avsätta tid på kvällstid och helger, möten med Svea sker
på dagtid och någon/några ur styrelsen behöver kunna vara med på dem.
Styrelsen träffas ca 1 gång per månad (kvällstid, oftast på Färdknäppen),
förbereder 1 medlemsmöte per termin, och styrelsemedlemmarna håller
dessutom i studiecirkeln. Hör av er till valberedningen med förslag på
ledamöter! Stefan Strid stestr4506@gmail.com

Hemsidan Peter Bylund och Mette Kjörstad håller på att uppdatera hemsidan www.boframtiden.se som legat nere ett tag pga. sjukdom. Och bli gärna medlem i vår Facebookgrupp Boföreningen Framtiden- vi lägger ut aktuell information på båda dessa, så det är bra att kolla då och då!
Studiecirkeln har haft ca 10 deltagare varje gång under hösten, och kommer att ha sin sista träff i början av 2019. Om du inte redan har gått studiecirkel så kommer vi att utlysa en ny omgång nästa år- till dess kan du gärna köpa och läsa boken ”Gemenskap och samarbete”, den kostar 160kr och beställs genom eva.norrby1@gmail.com – obs upplagan är på väg att ta slut, så det gäller att säkra sig ett ex!
Medlemsmötet 27 oktober 2018 Vi var totalt 13 personer, de flesta som kom var medlemmar i HållKollBo, en förening som vill bygga hållbart för gemenskap. Läs om deras vision och arbete på deras hemsida www.hallkollbo.se
HållKollBo har också kontakt med Svea, och hoppas på ett samarbete för att lära sig om byggprocessen ifall ett bygge blir av på en tomt som Svea vill köpa. Inget beslut om samverkan togs på mötet, men HållKollBo och Framtiden håller kontakt framöver.
Årsavgift för 2019
Medlemmar ska skicka in medlemsavgiften för 2019
150kr på Plusgiro konto nr 376107-9 och ange för- och efternamn samt e-
postadress. Några medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgiften för 2018.
Först när din betalning har inkommit till banken så registreras du som medlem.
Bo Tillsammans, Kollektivhus Nu:s nyhetsbrev bifogas med mycket spännande
läsning!
Med en varm önskan om en God Jul hälsar styrelsen att
Framtiden ser ljust på Framtiden och ett spännande kollektivt Nytt År!

06 Juni 2018

Hej alla medlemmar i Boföreningen Framtiden!

Den 24 mars hade föreningen Framtiden årsmöte i Färdknäppen. På årsmötet omvaldes Ingela Blomberg till ordförande, Mette Kjörstad till sekreterare och Eva Sandstedt till kassör på ett år. Till ordinarie ledamöter valdes Peter Bylund på två år, Kristina Eivergård två år samt Lilja Riitta Ikäheimonen två år. Till suppleanter valdes Kerstin Åberg och Elisabet Rudhe på ett år. Bengt Etzler valdes till ordinarie revisor och styrelsen gavs i uppdrag att söka revisorssuppleant.
Stefan Strid fortsätter som valberedning och är sammankallande.
Vid årsmötet beslutades också att medlemsavgiften förblir oförändrad, 150 kronor per år.

Föreningen har för närvarande 62 medlemmar.
Verksamhetsplanen
Samarbetet med Svea Fastigheter Bostad fortsätter, De vill gärna bygga kollektivhus med hyresrätt i samarbete med oss. De har fått en markanvisning i Tyresö nära centrum med det är ännu inte klart om kommunen medger att det huset kan upplåtas till hyresrätt med ett kollektivhus, i nuläget vill kommunen att det ska vara bostadsrätter. Svea fastigheter Bostad har även sökt markanvisningar för kollektivhus i Hammarbyhöjden och i Nacka, bl. a nära Henriksdalsberget, och de bygger just nu ett hus för kollektivföreningen Rudbeckia i Uppsala.
Vid årsmötet lades också förslag till fortsatta aktiviteter:
– Arrangera konferens/seminarium om kollektivt boende för att informera och värva medlemmar
– Betonades att det är viktigt att ha en plan för hur att samarbeta med intressenter
– Ha koll på planering av bostadsbyggandet i olika kommuner
– Samt verka för att det i kommunernas bostadsförsörjningsprogram kommer in något om kollektivhus
Studiecirkel
Peter Bylund och Ingela Blomberg ska i höst starta en studiecirkel kring att leva i kollektivhus runt boken ”Gemenskap och samarbete” och med studiebesök i befintliga hus. Boken kan beställas från eva.norrby1@gmail.com till ett pris av 160kr. Cirkeln är för övrigt kostnadsfri, och alla medlemmar rekommenderas att gå. Cirkeln startar söndagen 2 september och en separat inbjudan kommer att skickas ut till alla medlemmar.
Medlemmar kan också gå med i föreningens Facebook grupp ”Boföreningen Framtiden”.

Information om de nya reglerna om dataskydd, GDPR, bifogas separat, samt det senaste numret av Bo Tillsammans.

Glad sommar
Önskar styrelsen!

Stockholm 5 december 2017
Hej alla Framtidsmedlemmar!
Här kommer ett nyhetsbrevmed information om vad som skett under hösten.
Vi är nu 75 medlemmar, varav 7 har tillkommit under hösten- varmt välkomna!
Studiecirkeln:
Höstens studiecirkel lockade bara 4 Framtidsmedlemmar- och 7 från kollektivhusföreningen Kombo, så det är en överskådlig skara som träffats på Färdknäppen, Södra Station och Sockenstugan. Nästa studiebesök till Tre Portar i Skarpnäck blir i januari 2018, och sista träffen är 28 januari på Färdknäppen.
Startdatum för vårens studiecirkel är ännu inte bestämt, vi återkommer med besked om detta!
ABF-seminariet 7 oktober
Efter mycket nedlagt arbete och många planeringsmöten blev det äntligen dags. Det svåraste hade varit att få ihop politiker, Ulrika Egerö, ordförande i Kollektivhus Nu, började söka paneldeltagare i början av 2017. Se bilaga Bo Tillsammans för artikel om seminariet!
Politikerna uppmanade alla som är intresserade av kollektivhus att skriva till dom, göra medborgarförslag och att uppvakta på alla sätt ni kan komma på- vi måste vara aktiva, allihop! I bilagan Anteckningar från utfrågning av politiker (nedtecknade av Ulrika Egerö) ser ni vilka förslag de har- och hur de (som var i panelen) ställer sig till kollektivhus. Kom ihåg: det är val 2018- vi måste ligga på!
Facebook gruppen:
Vi vill uppmana ALLA medlemmar att gå med i Boframtidens Facebook grupp. Du söker i Facebook på Boföreningen Framtiden, svårare är det inte!
Hemsidan
Har ni varit inne på den nya hemsidan? Adressen är www.boframtiden.se
BoTillsammans
Kollektivhus Nu:s tidning BoTillsammans bifogas detta brev. Ett tips från tidningens redaktör Kerstin Kärnekull är att hålla koll på nyheter på Kollektivhus Nu:s hemsida (www.kollektivhus.se ) där hon kontinuerligt lägger ut nyjeter- hon försöker lägga ut något varje vecka- så håll er uppdaterade!
Årsmöte 2018
Årsmöte hålls lördag 24 mars kl.15 – 18 på kollektivhuset Färdknäppen. Eventuella motioner
ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan årsmötet, dvs. senast den 26 januari 2018.
Kallelse och dagordning för årsmötet kommer i januari 2018. Svea bostad kommer till
årsmötet och berättar om hur det går med de markanvisningar som de sökt, samt om bygget av
kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala.

Hälsning från kassören Eva Sandstedt: Medlemsavgifter 2017 och 2018
Inbetalning av medlemsavgift för 2017 (150kr per medlem, 300kr för par)) ska var inne innan årsskiftet för de som vill behålla sin kö-plats. Avgift för 2018 ska vara inne senast 28 februari 2018. Avgiften betalas in till Pg376107-9.
Med önskan om en God Jul-
Och att vi får nytt/nya kollektivhus i 2018! För styrelsen
/Mette Kjörstad