Kalendarium

15 februari 2020, senast skickas kallelse med dagordning ut.

15 mars 2020 årsmöte på kollektivhuset Färdknäppen,
kl. 14:00- 16:00, kaffe och fikabröd serveras.