Sveafastigheter Bostad har vunnit markanvisningstävling med bl.a. ett hyreskollektivhus

Fastigheten i Tyresö ligger i Wättingeområdet, nedanför Granängsringen
Fastigheten i Tyresö ligger i Wättingeområdet, nedanför Granängsringen

Sveafastigheter Bostad har vunnit markanvisningstävling för att bygga i den nya stadsdelen Wättinge som planeras centralt i Tyresö.
Projektet, ritat av Belatchew arkitekter, heter KVarts och omfattar en kvartersbebyggelse där hållbarhet och gemenskap står i centrum. Det erbjuds en mix av upplåtelse- och lägenhetstyper, däribland ett hyreskollektivhus med 40-50 lägenheter. Individer med olika socioekonomiska bakgrunder ska ha möjlighet att bosätta sig i samma område och även stanna i området genom livets olika skeden och förändrade livsförutsättningar. Lägenhetsfördelningen i området har tyngdpunkt på mindre lägenheter. Ambitionen är att det ska vara plusenergihus där huvudenergikällan kompletteras med en lokal solel- och solvärmeanläggning. Detaljplanering pågår och projektering kan börja innan sommaren 2019, byggstart beräknat till 2021. För att läsa mer, gå till Tyresö kommuns hemsida och sök på Wättinge och sedan på ”Vinnande och övriga förslag i markanvisningstävlingen”.
Sveafastigheter Bostad, har som affärsidé att bygga och förvalta ”attraktiva lägenheter till bra hyra”, planerade för specifika grupper bl.a. kollektivhus (läs mer på www.sveafastigheterbostad.se ).

Nytt landmärke i Hagsätra Centrum

Sveafastigheter Bostad bygger kollektivhus i Hagsätra
Sveafastigheter Bostad bygger kollektivhus i Hagsätra

Nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 130 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för sk ”co-working”, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet.

Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Konkurrensen var hård och 22 förslag lämnades in i tävlingen där juryn slutligen valde Hagsätra hubb från Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter, där man adresserat frågor inom områden som bildning, idrott och gemenskap.