Seminarium 7 oktober

Den 7 oktober kl. 12.00 -15.40 hoppas vi på många deltagare på ett seminarium på ABF-huset, i Z-salen, på Sveavägen 41. Vi tänkte då presentera olika fördelar med att bo i kollektivhus utifrån större ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi planerar också att ha en utfrågning av politiker om hur de kan stödja en ökad satsning på kollektivhus. Ur programmet:

  • Ulrika Egerö, ordförande i Kollektivhus NU hälsar välkommen.
  • Joanna mellquist berättar om processen med Kombohuset som ska byggas i Hägerstensåsen, inflytt 2019/20
  • Fredrik Sundberg, planarkitekt Haninge kommun, berättar om Färdknäppens ekologiska fotavtryck
  • Joel Sverneborn från Tullstugan berättar om att vara boende i kollektivhus som ensamstående småbarnsförälder
  • Politiker utfrågning – Kerstin Kärnekull från Färdknäppen ställer frågor
  • Och- frågor från publiken till politikerna.

Göteborg planerar, enligt uppgift, att 5% av bostadsbeståndet ska vara någon form av boendegemenskap. Det skulle innebära många nya hus. Hur kan vi se till att Stockholms politiker tar intryck av Göteborgs satsning och våra önskemål?

Inför seminariet behöver vi hjälp till både att sprida information och rent praktiskt så att det blir ett bra genomfört möte. På Hemsidan: http://www.boframtiden.se/ hittar du mer info om föreningen och kommande aktiviteter