Som medlem i Boföreningen Framtiden påverkar du mer

Är du inte medlem ännu? Anmäl dig! Du behövs för att vi ska kunna påverka kommuner och bostadsbolag att bygga nya kollektivhus! Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften
150 kronor till Boföreningen Framtiden plusgironummer 37 61 07-9. Var god ange adress,
e-postadress och telefonnummer. För frågor kontakta Ingela Blomberg info@boframtiden.se

Kollektivhus projekteras

Sveafastigheter Bostad i samarbete med arkitekt Rahel Belatchew bygger fastigheter som inrymmer kollektivhus i Tyresö (Wättinge) och i Hagsätra. Byggstart ännu inte bestämt. Boföreningen Framtiden samarbetar med Svea om att organisera de blivande kollektivisterna som ska flytta in.

Fastigheten i Tyresö ligger i Wättingeområdet, nedanför Granängsringen
Fastigheten i Tyresö ligger i Wättingeområdet, nedanför Granängsringen

 

 

 

 

 

 

Det blir ett helt kvarter, KVarts, ritat av arkitekt Rahel Belatchew
Det blir ett helt kvarter, KVarts, ritat av arkitekt Rahel Belatchew

 

 

 

 

 

Det är den höga byggnaden som ska bli kollektivhus
Det är den höga byggnaden som ska bli kollektivhu

 

 

 

 

 

 

 

Sveafastigheter Bostad bygger kollektivhus i Hagsätra
Sveafastigheter Bostad bygger kollektivhus i Hagsätra

 

 

 

 

 

Familjebostäder börjar projektera kollektivhuset Kombo under vintern 2016/17 för inflyttning 2022 på Hägerstensåsen. En projektgrupp från Boframtiden och kollektivhusföreningen Kombo har tagit fram underlag för arkitekterna som ska rita huset.