Välkommen som medlem!

IMG_6599

Roligt att du vill bli medlem i Boföreningen Framtiden!

Fler medlemmar ökar föreningens möjligheter att påverka.

Det kommer att finnas plats för många intresserade
i de nya kollektivhusprojekten.

För att registreras som medlem, ska du betala in 150 kr på
Plusgirokonto nr 3761 07-9 samt uppge för- och efternamn,
år samt din e-postadress.

Vi kommer därefter att skicka dig ett bekräftande välkomstbrev.