Att bli medlem

Roligt att du vill bli medlem i Boföreningen Framtiden!
Det kommer att finnas plats för många intresserade och engagerade i de nya kollektivhusprojekten.

För att registreras som medlem, ska du betala in 150kr på Plusgirokonto nr 3761 07-9 samt uppge för- och efternamn och din e-postadress.

Vi kommer därefter att skicka dig ett bekräftande välkomstbrev.