Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan för Boföreningen Framtiden 2021

Vi kommer att ha fortsatt kontakt med Sveafastigheter Bostad, och informerar om hur planerna för nya kollektivhus fortskrider genom våra medlemsbrev. Möjligheter för att bygga ett trygghetsboende som kollektivhus ska undersökas.
Läs mer om Sveafastigheters arbete i bifogade medlemsbrev.

Boföreningen Framtiden är med i Vinnovaprojektet Max fyra Lax, genom styrelsemedlemmarna Ingela, Maja och Mette.  Projektet Max 4 Lax syftar till att finna lösningar för en grupp på bostadsmarknaden som sällan prioriteras, nämligen äldre kvinnor med begränsad betalningsförmåga. Under våren kommer det att genomföras 3 digitala så kallade fokusgrupper där Framtidens medlemmar kommer att bli inbjudna att delta med synpunkter. Inbjudan kommer att skickas ut senare. OBS platserna är begränsade. Läs mer om projektet i bifogade medlemsbrev.

Under våren kommer styrelsen att inbjuda medlemmarna till en digital studiecirkel om kollektivhusboende. Studiecirkeln omfattar 3 tillfällen, antingen via zoom eller via Microsoft teams. Läs mer i medlemsbrevet.

Vi kommer att fortsätta med Facebookgruppen och hemsidan. Vi behöver dock förstärkning i detta, och ser gärna att någon medlem kan bistå oss.

Vi kommer att skicka ut tre medlemsbrev under året.

Styrelsen kommer att ha digitala styrelsemöten framöver, datum för dessa meddelas medlemmarna så att ni kan skicka era frågor till oss.

Vi ska undersöka möjligheterna för ett digitalt medlemsmöte.

Vi hoppas att i höst ska det vara möjligt att träffas i större grupper så att vi kan gå på Öppet Hus i kollektivhusen i Stockholm!

 

Styrelsen genom

Ingela och Mette