Medlemsbrev Mars 2021

 

Hej alla Framtidare!

Tack och lov så blir VÅR!! Nu väntar vi på de tre V:n- Vår, Värme och Vaccinationer!

Det har jo varit ett speciellt år, många har suttit i karantän länge och det har varit tungt att inte få träffas och resa. Många inslag i TV och radio, och artiklar i tidningen har berättat om hur människor far illa av att sitta isolerade, och efterfrågan på möjligheter till gemenskap i boendet har ökat. Vi driver viktiga frågor i vår förening, vilket har blivit synligt genom pandemin!

 I det sammanhanget är det därför extra glädjande att Framtiden är med i projektet Max 4 Lax!
Projektet syftar till att finna lösningar för en grupp på bostadsmarknaden som sällan prioriteras, nämligen äldre kvinnor med begränsad betalningsförmåga. Genom att dela på ytor kan boendet få ett rikare innehåll och en bostadsnära gemenskap kan etableras som en naturlig del i vardag. Gemensamhetsytor kan bli dyrt, men genom nytänkande arkitektur och delning ska kalkylen gå ihop och man kan nå en rimlig hyra.

Under det närmsta halvåret ska vi genom bland annat med fokusgrupper undersöka och försöka finna lösningar på identifierade hinder och utmaningar för att en prototyp ska kunna förverkligas, samtidigt som möjligheterna med denna boendeform ska synliggöras.

Projektet sker i samverkan med Uppsalahem, arkitektkontoret Theory into Practice (TIP), KTH och Boföreningen Framtiden. Projektet får ekonomiskt stöd från Vinnova. Läs gärna mer på www.max4lax.se

Sveafastigheter:

Svante Jernberg på SVEA fastigheter AB (som blivit uppköpta av SBB, Samhällsbyggnadsbolaget) berättar att de fortsätter arbetet med möjligheten att göra kollektivhus,  i första hand det ståtliga Hagsätra Hub och i andra hand en annan tomt som de har fått markanvisning för i Hagsätra. Projektet har varit ute på samråd, med efterföljande överklaganden (som väntat) och därmed fördröjningar. Bygget är planerat att komma igång under 2002- vi håller tummarna.

Respektive arkitektkontor som är engagerade undersöker vilken typ av kollektivhus som kan komma ifråga eftersom hus för alla åldrar behöver lägenheter i olika storlekar tom minst fyrarummare för att fungera, medan hus för andra halvan av livet behöver ha ettor till treor – enligt all erfarenhet.

Andra tomter som Svea har fått markanvisning för – och vill bygga kollektivhus på – som ligger i pipeline men senare i processen än Hagsätra – är i Tyresö/Wättingestråket där man hoppas på byggstart 2024. Planer på att bygga kollektivhus i Östberga och Mälaräng/Bredäng ligger ännu längre fram i tiden. Intresse från blivande boende är A och O för att de ska satsa på byggandet, så vi måste vara på hugget när det äntligen blir dags att bygga.

Sveafastigheter har på sin hemsida en anmälningsblankett för intresse av boende hos dem med en möjlighet att markera för intresse av kollektivhus.

Som det står i verksamhetsplanen som bifogas, kommer vi att arrangera en digital studiecirkel i vår. Studiecirkeln är kostnadsfri för medlemmar, men vi rekommenderar att ni köper boken ”Gemenskap och samarbete” (eller lånar den på biblioteket med risk för att det är en äldre upplaga). Man kan beställa boken från eva.norrby1@gmail.com den kostar 160kr plus porto. Studiecirkeln kommer att hållas april-maj. Inbjudan kommer att skickas ut efter årsmötet. Blir det många anmälningar så gör vi fler cirklar.

Tyvärr har Peter Bylund meddelat att han slutar i styrelsen, så valberedningen kommer att söka medlemmar som vill vara med och driva arbetet. Valberedningen kommer inom kort att höra av sig, men om du redan nu vet att detta kan vara något för dig, så skicka ett mail till valberedaren Stefan Strid,

e-post stestr4506@gmail.com.

Som ni kanske har märkt, så gjorde jag (Mette) en drive för att få in medlemsavgifterna för någon vecka sedan. Det kunde vara både ett och två år som det fattades betalningar för, men många har betalat in sedan, även om flera av de som låg efter två bara betalade för ett år, jag kanske inte var tydlig nog med att det kostar 300 kr för två år- men det går bra att betala in i efterskott. Om man inte har betalat på tre år så stryker vi i medlemsregistret. Jag vill uppmana alla att komma ihåg att skriva sitt namn på talongen annars vet vi inte att du har betalat.

 I hopp om att det blir Bättre Tider

önskar styrelsen er alla en ljus och varm vår!

Ingela, Mette, Maja, Agneta, Nina.