För fler kollektivhus!

Om föreningen och vad vi vill
Boföreningen Framtiden arbetar för att skapa boende med arbetsgemenskap för att förenkla vardagen och öka den sociala livskvaliteten till vardags och fest.
 Boföreningen Framtiden vänder sig till människor som söker ett annorlunda boende. Att bo i kollektivhus innebär gemenskap, ansvar och demokrati.
  • för dig som söker ett annorlunda boende

    bildxx
    Vinterbild
  • för dig som vill ha social gemenskap, aktiviteter
  • för dig som önskar arbetsgemenskap i vardagen.

Studiecirkel om gemenskap och samarbete i kollektivhus, andra mötet, ett studiebesök, den 22 maj 18.00, mer info…