För fler kollektivhus!

Om föreningen och vad vi vill
Boföreningen Framtiden arbetar för att skapa boende med arbetsgemenskap för att förenkla vardagen och öka den sociala livskvaliteten till vardags och fest.
 Boföreningen Framtiden vänder sig till människor som söker ett annorlunda boende. Att bo i kollektivhus innebär gemenskap, ansvar och demokrati.
  • för dig som söker ett annorlunda boende
    bildxx
    Vinterbild
  • för dig som vill ha social gemenskap, aktiviteter
  • för dig som önskar arbetsgemenskap i vardagen.

Är du medlem? Välkommen på årsmöte lördag 23 mars 2019 klockan 15-18 på kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A på Söder. Kallelse och dagordning kommer i februari.