En förening fler kollektivhus!

Boföreningen Framtiden arbetar för att skapa boende med arbetsgemenskap för att förenkla vardagen och öka den sociala livskvaliteten till vardags och fest.

Vi verkar för nya kollektivhus i Stockholmsregionen.

Boföreningen Framtiden vänder sig till människor som söker ett annorlunda boende. Att bo i kollektivhus innebär gemenskap, ansvar och demokrati,

• för dig som söker ett annorlunda boende
• för dig som vill ha social gemenskap, aktiviteter
• för dig som önskar arbetsgemenskap i vardagen