Välkommen till seminarium!

miti-cityDen 7 oktober kl 12-15.30 i ABF-husets Z-sal. Sveavägen 41.
Mötet arrangeras av Bo Framtiden och Kollektivhus nu.
Gratis inträde.
Om föreningen och vad vi vill
Boföreningen Framtiden arbetar för att skapa boende med sensommar2arbetsgemenskap för att förenkla vardagen och öka den sociala livskvaliteten till vardags och fest.

Boföreningen Framtiden vänder sig till människor som söker ett annorlunda boende. Att bo i kollektivhus innebär gemenskap, ansvar och demokrati.